Zero Emission Stadslogistiek (ZES)

Zero-emissie stadslogistiek (ZES) is de efficiënte en duurzame aanpak van het toenemende goederen- en dienstenvervoer binnen steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen.
Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden.

Deze regeling geldt dus voor bestel- en vrachtauto’s, waarbij de definitie van een bestelauto is:

“een auto ontworpen voor vervoer van goederen of gereedschap die op naam staat van een bedrijf.”

De regeling geldt dus uitdrukkelijk niet voor personenauto’s. Verder is de emissieklasse van de bedrijfsauto bepalend:

  • Bedrijfsauto’s met Euro 2, 3 of 4 zijn vanaf 1-1-2025 niet meer welkom in de gemeenten die een Zero Emission Zone (ze zone) hebben ingesteld
  • Bedrijfsauto’s met Euro 5 zijn vanaf 1-1-2027 niet meer welkom in de gemeenten die een Zero Emission Zone (ze zone) hebben ingesteld
  • Bedrijfsauto’s met Euro 6 zijn vanaf 1-1-2028 niet meer welkom in de gemeenten die een Zero Emission Zone (ze zone) hebben ingesteld

Voor vrachtwagens geldt een andere regeling:

  • Euro 6 bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ze-zones
  • Euro 6 trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ze-zones

Omdat de RDW tegenwoordig communiceert dat een emissieklasse alleen van toepassing is op dieselauto’s, lijkt deze regeling dus niet te gelden voor bedrijfsauto’s met een benzine motor, dus ook niet wanneer deze op Lpg rijden. Daarnaast is een omgekeurde personenwagen naar grijs kenteken volgens de bovenstaande definitie een bedrijfsauto.

Op dit moment hebben 28 gemeentes in Nederland een ze-zone ingesteld; de verwachting is dat dit er binnen afzienbare tijd 40 zullen zijn. De informatie over de gemeentes die zo’n zone hebben vind je terug op www.milieuzones.nl

Een voorbeeld van een gemeente die dit heeft ingesteld en vervolgens implementeert, in samenwerking met de ondernemers in de binnenstad, is de gemeente Zwolle; via deze link tref je daarvan een beschrijving aan met de titel “een menukaart voor het MKB”.

Daarnaast heeft de Stichting Natuur en Milieu een uitermate praktisch Stappenplan geschreven wat ondernemers voorbereid op de introductie van ze-zones. Je vind dit hier: https://www.opwegnaarzes.nl/application/files/3116/4803/3126/Zero-emissiezones_stappenplan.pdf

Wanneer ondernemers meer willen weten over de regeling, is de meeste informatie te vinden op deze website