De CO2-uitstoot in Nederland wordt voor ruim 18 procent veroorzaakt door het wegverkeer. In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in deze sector in 2025 80 procent minder CO2-uitstoot is. De mobiliteitsbranche is één van de sectoren waar de uitdaging het grootste is. Hoe kunnen we de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit goed inregelen zonder in te leveren op bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bedrijven én burgers?

Vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid zijn er allerlei vormen van stimulans om de autogebruiker minder vervuilende kilometers te laten maken in een brandstofauto. Zo wordt elektrisch rijden hard toegejuicht en is het voor werkgevers extra aantrekkelijk om medewerkers op de leasefiets te zetten. De overheid treft daarnaast ook veel maatregelen om het vervoer in ons land klimaat neutraler te maken. In dit artikel leest u terug wat voor maatregelen en stimulansen er zijn en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Welke doelen heeft de overheid gesteld?

 • In 2030 is er 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.
 • En in 2050 is er 95% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990.
 • De laadinfrastructuur moet beter. In 2030 zijn er ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar.
 • De zero-emissie zones in steden doen hun intreden. Hier hebben lopers, fietsers en gebruikers van het OV voorrang.
 • In 2030 worden er 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers gereden.
 • De overheid wil vanaf 2030 de verkoop van nieuwe auto’s met uitstoot aan banden leggen. Vanaf dan rollen er alleen nog maar emissie loze auto’s van de productieband af.
 • Vijf jaar daarvoor al moet de helft van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker hebben; waarvan minimaal 30% volledig elektrisch.

Welke maatregelen staan hier tegenover?

 • Met milieuzones worden de stadskernen van bepaalde gemeenten vanaf 2021 niet meer bereikbaar voor oudere dieselvoertuigen. Afhankelijk van de emissieklasse van het voertuig wordt bepaald welk personen-, bestel- of vrachtauto de milieuzone niet meer in mag. Vanaf 2025 worden dit bij de 30 grootste steden emissievrije zones. Dat betekent dat alleen auto’s zonder uitstoot die stadskernen in mogen.
 • Alle dieselauto’s krijgen vanaf 2021 een roetfiltertest tijdens de APK.
 • Met de introductie van energie labels voor nieuwe auto’s wordt het makkelijker zichtbaar hoe zuinig deze is qua CO2-uitstoot.
 • Eigenaren van dieselvoertuigen hebben sinds dit jaar te maken met een fijnstoftoeslag van 15% en een stijgende accijns.
 • De wegenbelasting voor benzine- en dieselauto’s gaat omhoog. De motorrijtuigenbelasting stijgt vanaf 2021 elk jaar gemiddeld met € 24 per auto.

Hoe stimuleert de overheid het behalen van de doelen?

 • Met de SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren) kunnen particulieren een subsidie ontvangen wanneer ze een nieuwe of jong gebruikte elektrische auto aanschaffen of private leasen.
 • Met de MIA (milieu-investeringsaftrek) kunnen ondernemers hun fiscale winst verlagen. Deze subsidie geldt voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en volledig elektrische auto’s vallen onder deze regeling.
 • Met de fiscale regeling ‘fiets van de zaak’ wordt het voor werkgevers makkelijker om medewerkers te laten profiteren van een fiets van de zaak.
 • De overheid ziet er op toe dat er een betere laad- en tankinfrastructuur komt voor duurzame brandstoffen. Extra snelladers voor elektrische auto’s en een landelijk dekkend laadnetwerk zijn een onderdeel hiervan.
 • 20 plattelandsgemeenten maken afspraken over het gebruik van deelauto’s. Naast minder parkeerdruk zorgt het ook voor 8 tot 13% minder CO2 uitstoot.
 • Om elektrisch rijden verder te stimuleren heeft de overheid diverse regelingen. Zoals een lager bijtellingspercentage en tijdelijk geen motorrijbelasting en aanschafbelasting (BPM).
 • Vanaf 1 juli 2021 zijn laadexploitanten verplicht om realtime-informatie over alle publieke laadpunten in Nederland te delen. Lees hierover meer via deze link.

365 dagen omruilgarantie

Rijden in een elektrische auto is volledig CO2-neutraal en nodig om de gestelde klimaatdoelstelling te behalen, maar we begrijpen ook dat de overstap naar elektrisch rijden even wennen is. Daarom nodigt Autolease Midden Nederland u graag uit om een jaar lang een elektrisch voertuig uit te proberen. Bevalt het niet? Dan ruilt de leasemaatschappij uw EV eenvoudig om naar een auto met een brandstof- of hybridemotor. Ontdek via onderstaande button meer over elektrische rijden en de 365 dagen omruilgarantie.