,

Steden laten kansen liggen op het gebied van duurzame mobiliteit

Sedric

Dit artikel komt van duurzaambedrijfsleven.nl. Omdat dit artikel gaat over duurzame mobiliteit in grote Nederlandse steden, beschouwen wij dit artikel als relevante content voor De Mobiliteit voor Morgen. 

Grote steden in Nederland tonen te weinig ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit volgens een analyse van Natuur & Milieu. Steden scoren met name slecht als het gaat om het nemen van maatregelen voor elektrisch rijden.

Om tot deze conclusie te komen analyseerde Natuur & Milieu de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Bijna de helft hiervan scoorde een onvoldoende of matig.

Elektrisch rijden

In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden staan maatregelen voor elektrisch rijden. In een derde van de akkoorden wordt hier niet over gesproken. Een kwalijke zaak, volgens Natuur & Milieu.

Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen,” aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Een groene stad als Nijmegen, European Green Capital 2018, loopt bijvoorbeeld niet voorop met maatregelen voor elektrisch rijden en Venlo beperkt het tot drie zinnen in het collegeakkoord.

Steden die wél inzetten op duurzame mobiliteit

4 van de 32 onderzochte gemeenten scoorden een ‘goed’ via de analyse van Natuur & Milieu. Een voorbeeld van een gemeente met concrete ambities is Utrecht. Zo heeft Utrecht plannen om de stad autoluw te maken, zet de gemeente in op autodelen en moet Utrecht in 2025 uitstootvrij bevoorraadworden.

Andere gemeenten die goed scoren zijn Den Haag, Leiden en Zaanstad. Zij nemen maatregelen als het plaatsen van meer laadpalen en stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. Ook Amsterdam investeert fors in het laadnetwerk voor elektrische auto’s. Met 2.600 publieke laadpunten staat het Amsterdamse laadnetwerk wereldwijd te boek als één van de beste ter wereld.

Parkeerbeleid inzetten

Verder blijkt uit de analyse dat het parkeerbeleid zelden wordt ingezet om de stad te verduurzamen. “Een gemist kans”, stelt Demmers. “Met een goed doordacht parkeerbeleid, kun je het autoverkeer in binnensteden flink verminderen en stimuleer je zaken als autodelen, het gebruik van OV en de fiets.”

Natuur & Milieu roept steden daarom op om te kijken naar de parkeerplannen van bijvoorbeeld Leiden en Den Haag, die onder andere bij nieuwbouw minder vergunningen afgeven, of van Amsterdam en Utrecht, koplopers op het gebied van autodelen.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl