Prinsjesdag 2022: de plannen van het kabinet

De derde dinsdag van september was het weer zover, Prinsjesdag. Elk jaar worden op deze dag de miljoenennota en de plannen voor volgend jaar gedeeld, zo ook dit jaar. Hierbij werd ook het nieuwe Belastingplan 2023 gepresenteerd. Een plan dat uiteindelijk veel invloed heeft op de mobiliteit van de komende jaar. Wij nemen u in dit artikel mee in alle plannen voor volgend jaar op gebied van mobiliteit, zodat u en uw organisatie goed kunnen inspelen op de toekomst.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Eén van de plannen van het kabinet die op veel werknemers betrekking gaat hebben, is de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding. In het nieuwe Belastingplan van 2023 stellen ze voor om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per km te verhogen naar € 0,21 per km. Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,22 per km. Met de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wil het kabinet inspelen op de stijgende reiskosten om vervoer zo betaalbaar mogelijk te houden voor iedereen.

Accijnsverlaging verlengd

Wat al in lijn der verwachting lag, is de verlengde accijnsverlaging. Vorig jaar werd besloten om de accijns op onder andere benzine en diesel te verlagen met 21%. De accijnsverlaging zou op 31 december 2022 verlopen, maar bij de presentatie van het Belastingplan werd bekend gemaakt dat de geplande verhoging is met een half jaar verschoven naar 1 juli 2023. De accijnsverlaging zorgt ervoor dat men meer dan € 0,10 minder per liter betaald op verschillende brandstoffen.

BPM bedrijfswagens omhoog

In het Belastingplan 2023 is te lezen dat de vrijstelling van de Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor bestelauto’s, de zogenoemde grijskentekenregeling, met ingang van 1 januari 2025 komt te vervallen. Vanaf 2025 wordt de BPM berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bestelauto en bedraagt € 66,91 per gram CO2-uitstoot. Doordat het bedrag per gram CO2-uitstoot wordt bepaald, wordt men gestimuleerd om te kiezen voor emissiearme of emissieloze alternatieven.

Per 2025 gaat ook het tarief van de motorrijtuigenbelasting omhoog. In 2025 gaat het om een stijging van 15%. Een jaar later, in 2026 komt nog eens een stijging van 6,96% bij. Dit lijkt de laatste stijging voordat vanaf 2030 hervorming plaatsvindt en bestuurders de motorrijtuigenbelasting naar gebruik gaan betalen.

Korting bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling op elektrische auto’s kent al een aantal jaren een korting. Vanaf 2022 betaalt men voor het eerst 16% bijtelling op elektrisch rijden. Voorheen was dat 12% of zelfs lager. Toch wijzigt in 2023 iets aan de bijtellingsregeling. Dit jaar geldt de 16% bijtelling alleen over de eerste € 35.000 van de catalogusprijs. Vanaf 2023 geldt de 16% bijtelling enkel over de eerste € 30.000 van de catalogusprijs. Over de prijs boven de € 30.000 wordt 22% bijtelling gerekend. De aankomende korting op bijtelling voor elektrische auto’s blijft staan tot 31 december 2024.

1,9 miljard vrijgemaakt voor spoorwegen

De plannen van het kabinet zijn er niet enkel voor auto’s of bedrijfswagens. Ongeveer de helft (1,9 miljard) van de Mobiliteitsfonds, gevuld met € 4 miljard, gaat naar de spoorwegen. Het gaat hier om exploitatie, onderhoud en vernieuwingen van het Nederlandse spoor.

Kom in contact met onze mobiliteitsexperts

Alle bovenstaande plannen hebben een groot effect op de toekomst, zowel op gebied van mobiliteit, maar ook gebied van duurzaamheid. Bent u benieuwd wat deze regelingen voor een impact hebben op uw mobiliteitsinvulling? Wij komen graag langs om dit met u te bespreken.