,

Op de fiets naar het werk

Dit artikel komt van duurzaambedrijfsleven.nl. Omdat dit artikel gaat over het project: op de fiets naar het werk i.p.v. met de auto, beschouwen wij dit artikel als relevante content voor De Mobiliteit voor Morgen. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil 200.000 forensen uit de auto en op de fiets krijgen. Daarbij roept zij de hulp in van elf bedrijven die vooroplopen op dat gebied. Fietsambassadeur Boudewijn van Uden, directeur Corporate Communicatie bij a.s.r., geeft zijn visie: “Roepen dat iedereen op de fiets moet stappen is niet voldoende.”

Het project ging van start met een samenkomst bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het maakt onderdeel uit van grotere fietsstimuleringsplannen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zet daarvoor minimaal € 100 miljoen opzij. Dit geld wordt onder andere ingezet voor het versnellen van de aanleg van regionale fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations.

“Ik denk dat het ministerie wil leren wat er in de praktijk gebeurt en wil horen waar de knelpunten zitten”, reflecteert Boudewijn van Uden op de eerste samenkomst. “Het is bepaald geen eenrichtingsverkeer.” Naast a.s.r. zijn ook Enexis, Amega, de Efteling, Fujifilm, MN Pensioenen, Radboud Universiteit, Schiphol, Tata Steel, UMC Groningen en Zalsman als koplopers door het ministerie uitgenodigd. De groep bestaat daarmee uit een mix van grote en mkb-bedrijven.

De tijd moet uitwijzen of de uitdagingen en kansen voor de verschillende typen bedrijven exact hetzelfde zijn.

Het huidige fietsgebruik

Steeds meer Nederlanders pakken de fiets. Uit onderzoek van het Kennisinstituut naar Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het aantal fietskilometers sinds 2005 met 12 procent is toegenomen. Toch pakken ook nog steeds veel mensen de auto naar hun werk, stelt de staatssecretaris. En meer dan de helft van die autoritten is korter dan 7,5 kilometer. “Een prima afstand om op de fiets af te leggen”, zei Van Veldhoven in een eerder persbericht.

In een Kamerbrief stelde zij dat Nederlanders ruim een kwart van de verplaatsingen op de fiets doen. Dat staat gelijk aan 15,5 miljard kilometer op jaarbasis. ‘Ter vergelijking: hetzelfde aantal kilometers per auto leidt tot een jaarlijkse uitstoot van circa 2,3 megaton CO2, circa 3,1 kiloton NOx en circa 0,15 kiloton fijnstof.’ Zo schrijft Van Veldhoven in de Kamerbrief.

Zij hoopt 200.000 extra forensen uit de auto te krijgen. “Het is mijn ambitie om te zorgen dat de mensen vlot naar hun werk, school, familie of vrienden kunnen. De fiets levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en gezondheid.” Ook voor verdere afstanden ziet zij mogelijkheden. “Van de werknemers woont meer dan de helft binnen 15 kilometer van het werk. Met de opmars van de elektrische fiets is dat een afstand die prima is af te leggen.”

De voordelen voor de fietsende werknemer

De vervanging van de auto voor de fiets levert naast voordelen voor het milieu ook voordelen op voor de werknemer. Zo stelt KiM in het onderzoek dat fietsen voordeliger is en gezondheidswinst op kan leveren. ‘De gezondheidsbaten van dagelijks fietsen in plaats van de auto voor korte ritten zijn groter dan de risico’s die gepaard gaan met inademing van lucht-verontreinigende stoffen (uitgaande van een vervanging van 12 procent van de korte autoritten door fietsen).’

Zo levert dagelijkse beweging drie tot veertien maanden langer leven op, terwijl er door het inademen van vervuilde lucht een tot veertig dagen afgaan. Regelmatig fietsen verhoogt fitheid vergelijkbaar met een tot twee keer per week fitnessen. Ook vermindert fietsen het risico op voortijdig overlijden met 41 procent, stelt het onderzoeksbureau.

‘Fietsen helpt in het tegengaan van verschillende aandoeningen als diabetes, sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en depressies.’ KiM maakt wel de kanttekening dat de cijfers sterk verschillen naar leeftijd en sociaaleconomische achtergrond. ‘De grootste baten zijn te verwachten voor mensen die momenteel weinig bewegen.’

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl