,

Daimler start Europees samenwerkingsproject

Dit artikel komt van autozine.nl. Omdat dit artikel over connectiviteitstechnologie gaat, beschouwen wij dit als relevante content voor De Mobiliteit voor Morgen.

Daimler, BMW, Ford en Volvo werken samen met HERE Technologies, TomTom en verkeersinstanties uit zes Europese landen aan een systeem waarmee gevaarlijke situaties in realtime kunnen worden gedeeld via Car-to-X-technologie. De projectpartners hebben vandaag in Eindhoven een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. De onderzoeksfase gaat twaalf maanden duren en start in Nederland.

In de EU-verordening 866/2013 is onder andere vastgelegd dat er een minimumhoeveelheid veiligheidsrelevante verkeersinformatie zo goedkoop mogelijk beschikbaar moet zijn voor alle gebruikers. De overeenkomst die vandaag werd ondertekend, is gebaseerd op deze wettelijke basis.

De projectpartners zetten in op tests die niet op een specifieke technologie zijn gericht alsmede doorontwikkeling van de informatiestromen met de Car-to-X-technologie. Voor het pilotproject wordt gebruikgemaakt van reeds ingebouwde mobiele communicatiesystemen. Deze zijn getest en direct inzetbaar.

Na de ondertekening van het Memorandum of Understanding tijdens het ITS European Congress in Eindhoven volgde een demonstratie van de projectpartners hoe de overdracht van de informatie via Car-to-X Communication verloopt. Dit werd gedaan aan de hand van drie scenario’s. Daarbij simuleerde telkens een ‘zender’ een gevaarlijke situatie of een pechgeval:

  • Scenario 1: de bestuurder van een Mercedes-Benz schakelt de alarmlichten in.
  • Scenario 2: de bestuurder van een BMW verstuurt via het boordsysteem een noodoproep (‘eCall’).
  • Scenario 3: een medewerker van de verkeersinstantie informeert over een plotseling ontstane gevaarlijke situatie in de omgeving, zoals een rijdende wegafzetting.

De twee zenderauto’s stonden geparkeerd langs een weg die van het stadscentrum naar het Evoluon Congress Center in Eindhoven loopt. De ‘ontvangerauto’s’, testauto’s van Mercedes-Benz, BMW en Ford, reden over deze weg en simuleerden zo tegenliggers en achteropkomend verkeer in een gevaarlijke verkeerssituatie. Direct na de eerste impuls van de ‘zender’ ontvingen de inzittenden van de ontvangerauto’s een waarschuwing via de boordsystemen.

Het principe van de data-overdracht werkt daarbij als volgt: elke actie brengt een impuls voort en zet daarmee de datastroom in gang. Een melding wordt door de zender, dus de auto of de verkeersinstantie, geanonimiseerd en over het algemeen via het mobiele netwerk aan een zogenoemde ‘aggregator’ doorgegeven. Deze rol nemen bijvoorbeeld de experts op het gebied van navigatiesystemen, TomTom en HERE, in.

Onder praktijkomstandigheden verzamelt de aggregator de informatie en voegt deze samen tot een bepaald aantal meldingen is bereikt. Dan verandert de aggregator in een ‘service creator’: er wordt een waarschuwingsbericht opgesteld. Via de navigatiesystemen of communicatiesystemen van de autofabrikanten wordt deze waarschuwing weer doorgestuurd naar de ontvangerauto’s die zich in de buurt van de gevaarlijke situatie bevinden. Vanwege de hoge marktpenetratie van de betrokken navigatieservices kan zodoende een groot aantal verkeersdeelnemers vroegtijdig worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke situatie.

Bij het onderzoek wordt de komende twaalf maanden onder andere gekeken naar de datacompatibiliteit en de cloud-gebaseerde dataverwerking. De betrokken bedrijven gebruiken aanvankelijk de momenteel ingebouwde communicatietechnologieën en bestandsformaten, om deze vervolgens eventueel door te ontwikkelen en te harmoniseren. De samenwerking met de projectpartners start in Nederland en wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere EU-landen.

De veiligheid van de data heeft in elke fase van het project de hoogste prioriteit. De informatiestroom vindt tijdens de pilotfase plaats in een gesloten ‘ecosysteem’, waartoe slechts de projectpartners toegang hebben. Daimler zet bij het project uitsluitend de testvloot in en er wordt geen data van klanten verzameld. Bovendien verzenden de deelnemende auto’s van Mercedes-Benz alle data in geanonimiseerde vorm. Elke melding omvat slechts informatie over de gebeurtenis en een tijdregistratie. Er kan niet worden achterhaald welke auto de informatie heeft verzonden.

Daimler brengt bij het samenwerkingsproject een omvangrijke expertise op het gebied van Car-to-X-technologie in. Als eerste autofabrikant ter wereld paste Mercedes-Benz in 2013 de voertuig-tot-voertuigcommunicatie toe in serieauto’s. Sinds 2016 wordt de Car-to-X Communication-module standaard ingebouwd, in eerste instantie in de E-Klasse, inmiddels in alle Mercedes-Benz voertuigen met een navigatiesysteem.

Bovendien is Daimler al meer dan tien jaar lang betrokken bij onderzoeksprojecten op dit gebied, onder andere bij de grootste Duitse praktijktest op het gebied van Car-to-X Communication: ‘sim TD – Sichere Intelligente Mobilität – Testfeld Deutschland’. Van 2008 tot 2013 reden 500 deelnemers meer dan 1,6 miljoen kilometer om te onderzoeken welke bijdrage intelligente communicatiesystemen kunnen leveren aan verbetering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Bij dit project werkte Daimler al samen met andere autofabrikanten en toeleveranciers. Er kon worden aangetoond dat Car-to-X-functies voor aanzienlijk meer veiligheid zorgen tijdens het rijden. Ook de milieubelasting kon door een efficiënter gebruik van het wegennet worden verminderd, zo concludeerden de onderzoekers. Intelligente, met elkaar verbonden communicatiesystemen leverden daar een bijdrage aan.

Bron: autozine.nl